راهنمای نصب دربازکن های برقی ون

  1. ابتدا ریل موتور را ازداخل بسته خارج کرده ومانند شکل در بالای رودری به صورتی قرار میدهیم که امکان بازوبسته شدن رودری نیزدر نظر گرفته شود لازم به ذکراست در این مرحله برای دقت بیشتر بهتراست ازنفر دیگری هم کمک بگیریم.ریل راباید بصورت کاملا صاف وموازی دربالای رودری با دست نگه داشته ودرب را به آرامی باز کنیم تا مطمئن شویم زمان باز شدن انتهای ریل به بدنه برخورد نمیکند وبعد از بازشدن ریل با بدنه فاصله داشته باشد.بعد از تنظیم جای ریل بامته 5 اقدام به سوراخکاری محل های مورد نظر مینماییم در این مرحله برای جابه جا نشدن سوراخها بهتراست اول یکی از سوراخها را زده وپیچ آنراببندیم وسپس دوباره ریل راتنظیم کرده وسوراخهای دیگررا بزنیم.
  2. بعدازسوراخکاری بایدریل راباپیچ ومهره به بدنه ماشین محکم کنیم دراین مرحله درصورت استفاده ازدستگاه پرچ کن مهره نیازی به بازکردن رودری نیست ولی اگرازمهره معمولی استفاده میکنیدبایدرودری بازشودومهره هاراازپشت محل سوراخ کاری نگه داریم تاپیچ آنرامحکم کنیم.
  3. دراین مرحله نوبت به ثابت کردن قطعه اتصال موتوربه بدنه میباشد برای این کاردرب کشویی     رابه اندازه 20سانتی متربازمیکنیم.دریراق آلات دستگاه، پیچی موجود میباشد که سر آن بوش انعطاف پذیری وجود دارد که آنرا به همراه یک مهره به موتور وصل میکنیم(در خودروهایی مانند غزال وتویتا که بعد از بازشدن درب از بدنه فاصله بیشتری میگیرد این قطعه دردوطرف به صورت مادگی بوده وبا یک واسطه به هم متصل میشوند)سپس آنرا درون شفت قطعه اتصال دهنده قرار میدهیم ومانند شکل آن را دریک راستا وکاملا صاف با موتورجهت سوراخکاری تنظیم میکنیم.

* درسوراخکاری برای این قطعه باید توجه داشت که ابتدا دوسوراخ لبه آن که از شفت دورتر است را زده وآنها را با پرچ های کوتاهتر مهار میکنیم وسوراخهای جلویی به علت اینکه فشار بیشتری را تحمل میکنند باید به گونه ای سوراخ شوند که قبل از پرچ کردن پرچ های بلند تا انتها فرو روند.

*قطعه اتصال دهنده باید تا جای ممکن به نوار لاستیکی نزدیک وکاملا صاف به بدنه متصل شود.

  1. قلابهای قفل قبلی درب را بازکرده وکابل موتور را ازآن عبور میدهیم.لازم به ذکر است که در بعضی خودروها مانند دلیکا این قلابها در دو طرف درب هستند که باید هردوبازشوند.
  2. در این مرحله نوبت به سیمکشی دستگاه میرسد،برای این کارازقبل سیمکشی آماده ای تهیه شده که کارشمارا بسیار ساده میکند.سیم مشکی رنگ که سرراه آن فیوزقراردارد رابه مثبت باطری وسیم آبی رنگ به منفی باطری یا پیچی که به بدنه متصل باشد میبندیم.برای اینکه دستکاری کمتری روی سیستم برقی صورت پذیرد مهره های اضافه درون بسته بندی در نظرگرفته شده که در صورت جاداشتن پیچ سرباطری برای بستن مهره دیگر، نیازی به بازکردن مهره سرباطری نیست وکافیست که کابشو(سرسیم) را روی پیچ انداخته ومهره یدکی را ببندیم.درادامه کابل را از زیر کفپوش ولابه لای شیارهای کف عبور میدهیم تا به موتور برسد وسیمهای همرنگ را به هم اتصال میدهیم وبا دقت عایق کاری میکنیم سپس فیوز شیشه ای را در جای خود قرارمیدهیم.در صورتی که مراحل نصب بطور صحیح انجام شده باشد چراغ روی موتوربصورت چشمک زن فعال میشود.

*محلی که کابل را از آن عبور میدهیم باید حدالمکان دور از دسترس بوده ودر خودروهایی که صندلی تاشودارندکابل از محلی که پایه صندلی قرار میگیرد به دور باشد.

*در خودروهایی مانند غزال و تویتا وفولکس نحوه سیمکشی متفاوت است و طول کابل میتواند راهنمایی جهت سیمکشی باشد.

  1. کلید دوحالته که برای بازوبسته کردن درب از روی داشبورت تهیه شده را در محل مناسب قرار میدهیم.

*در بعضی خودروها که خودروساز پیش بینی قرار گرفتن کلید جهت اضافه کردن آپشن را نکرده باشد به ناچار باید اقدام به تعبیه جای کلید نماییم.

  1. اکنون نوبت مرحله پایانی نصب میرسد،ریموت کنترل را دردست گرفته ودرب را بازوبسته میکنیم، اگربسته شدن درب (کیپ شدن درب)مطلوب مانبود پیچی که سر آن بصورت بوش انعطاف پذیربود را از شفت قطعه اتصال دهنده خارج میکنیم وبا چرخاندن آن به چپ یا راست میزان کیپ شدن درب را تنظیم میکنیم بطوری که بعد از بسته شدن چراغ سقفی خاموش وبا تکانهای ماشین در دست اندازها روشن نشود.بعد ازتنظیم خار روی شفت را انداخته ومهره پیچ اتصال را محکم میکنیم.

*در خودروهایی که درب کشویی ضربه خورده شاید میزان کیپ شدن درب مطلوب شما نباشد.

  1. لازم به ذکراست تمامی دربازکن های این شرکت کنترل میشود وتنظیمات برای کارکرد عادی روی آنهاانجام شده ونیازی به تنظیم قطعات الکترونیکی نیست،ولی درصورت مفقود شدن ریموت یا افزودن ریموت یدکی ویا کلید دوحالته میتوانیم به این صورت عمل نماییم:

درپوشی که چراغ چشمک زن روی آن قرار دارد(درپوش سمت چپی) با چهار پیچ به موتور بسته شده که برای دسترسی به کلید لرن پیچها را بازکرده ودرپوش را کمی بیرون میکشیم (لازم نیست برای دسترسی به کلید لرن پیچها کامل باز شوند)برای پاک کردن کد ریموتهای مفقود یا سرقت شده کافیست دکمه لرن را10ثانیه نگه داریم ،اگر این عملیات بطور صحیح انجام شود دستگاه از هیچکدام از کلیدها یا ریموت فرمان نمیگیرد.وچنانچه بخواهیم کلید یا ریموتی را به دستگاه معرفی کنیم اینگونه عمل میکنیم،دکمه لرن را یک ثانیه فشار میدهیم وآن را رها میکنیم اگراین عمل درست انجام شود چراغ چشمکزن بطورثابت روشن میماند در این زمان دکمه بالایی ریموت را به مدت 5ثانیه نگه میداریم سپس دکمه ریموت رارها کرده ومجددا دکمه لرن دستگاه را یک ثانیه فشار میدهیم تا چراغ آن خاموش شود،وبرای معرفی ویا کد دادن کلید نیز همین مراحل را طی میکنیم.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر میتوانید با شماره های

09124366003

3-77617802-021

تماس   بگیرید .

شرکت دربان صنعت یکتا

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>