درباره ما

شرکت دربان صنعت یکتا مبتکر برقی کردن درب کشویی خودروهای ون ازسال 1387 در ضمینه اتوماتیک کردن درب تاکسیهای ون فعالیت داشته وامروزبا افتخارجدیدترین مدل دستگاه دربازکن کنترلی خودرو، همراه با به روزترین سیستم الکترونیکی را به هموتنان عزیز وکشورهای همسایه عرضه مینماید.

مدیریت: میرصوفیان